LijnVDA-rechts

Bedrijfsadvies - contactpersoon Pieter Delva (0496) 59 97 58

Ondertekenen MAD

Voor de mesttransporten die vervoerd zijn door een erkend vervoerder moet het mestafzetdocument (MAD) door de 3 partijen (aanbieder, vervoerder en afnemer) ondertekend worden na transport. Ook de reëel gevoerde hoeveelheden moeten aangepast worden. Dit binnen de 2 maand na transport.

GLB 2023

Het nieuwe GLB is vrij complex maar het is toch belangrijk om u goed te informeren over de nieuwe regels en de kansen die er zijn.

LV-Agrilens : de app voor elke landbouwer

LV-Agrilens: nuttige / noodzakelijke app voor elke landbouwer.

 

Dit is een app ontwikkeld door departement landbouw en visserij en gratis te downloaden op uw smartphone of tablet.

Nieuwe kaart gebiedstypes 2023

​​Sinds de start van het zesde mestactieplan (MAP 6) in 2019 is Vlaanderen ingedeeld in vier gebiedstypes (0, 1, 2 en 3). In die gebiedstypes gelden verschillende gebiedsgerichte maatregelen om de waterkwaliteit in het landbouwgebied te verbeteren. Gebiedstype 0 is weggelegd voor de gebieden met een goede waterkwaliteit. Gebiedstypes 2 en 3 zijn het verst verwijderd van een goede waterkwaliteit. Daar gelden strengere maatregelen.

Bemestingsnormen 2023

In afwachting van MAP VII (pas verwacht in loop van 2023) worden de bemestingsnormen van 2022 verder gezet. Voor 2023 kan er evenwel geen derogatie aangevraagd worden.

Kunstmestregister 2023: in welke termijn invullen?

Hebt u geen vrijstelling gebiedsgerichte maatregelen ?

 

  • Uw verhandelingen moeten uiterlijk de 7de dag na aankoop worden geregistreerd op het Mestbankloket.

Water onttrekken uit onbevaarbare waterlopen

Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht, moet dit online melden aan de waterloopbeheerder.

Perceelsaangifte in de VZA 2023

Sedert 2022 kunnen betalingsrechten enkel nog geactiveerd worden door de landbouwer die de hoofdteelt verbouwt.

 

De geactiveerde betalingsrechten moeten wel in gebruik zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag, 30 april.

Burenregeling met AGR-GPS

Sedert MAP 6 geldt de verplichting van AGR-GPS voor het vervoer met burenregeling van vloeibare dierlijke mest naar een afnemer die percelen landbouwgrond heeft in gebiedstype 2 of gebiedstype 3. Om aan die verplichting te voldoen, moet de partij die de mest vervoert, dat is altijd de aanbieder of afnemer van de mest, gebruikmaken van een AGR-GPS-app op de smartphone.

Nitraatresidu najaar 2022

Op uw bedrijf kunnen nitraatresidu metingen uitgevoerd worden op één of meerdere percelen. De mestbank brengt u hiervan op de hoogte rond half september. De doelstelling is dat u onder drempelwaarde 1 (DW 1) blijft.