LijnVDA-rechts

water-onttrekken-uit-onbevaarbare-waterlopen

Water onttrekken uit onbevaarbare waterlopen

Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht, moet dit online melden aan de waterloopbeheerder.

 

Binnen de 48 uur na de melding beoordeelt de waterloopbeheerder de melding, en als de gegevens correct en volledig ingevuld zijn, ontvangt de aanvrager een onttrekkingsticket. Zodra de aanvrager het onttrekkingsticket (via e-mail) ontvangt, kan gestart worden met de onttrekking. Het onttrekkingsticket blijft maximaal geldig voor een periode van 1 maand. Binnen de 15 dagen na de onttrekking moet de aanvrager op basis van een geregistreerd debietmetingssysteem rapporteren hoeveel hij in detail onttrokken heeft.

 

Meer info