LijnVDA-rechts.png

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING (van toepassing vanaf 25 mei 2018)

 

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor de NV Vanden Avenne Ooigem.

 

Deze Privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door Vanden Avenne Ooigem NV ("wij").

 

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over u, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

 

Indien nodig kunnen wij u bijkomende informatie verschaffen wanneer u een aanvraag doet voor een specifiek product of een specifieke dienst.

 

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WIJ OVER U?

 

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten en om een hoge standaard qua producten en diensten te bereiken.

 

Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van: 

 

 • identificatiegegevens (vb. naam); 
 • contactgegevens (vb. post - en emailadres, telefoonnummer); 
 • fiscale informatie (vb. BTW nummer); 
 • bankgegevens (vb. bankrekeningdetails); 
 • gegevens met betrekking tot uw bestellingen en bestelgewoontes.

De gegevens die wij over u gebruiken zijn gegevens die u ons rechtstreeks hebt bezorgd of van publicaties/databanken beschikbaar gemaakt door officiële instanties (vb. het Belgisch Staatsblad).

 

2. WAAROM EN OP WELKE BASIS GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Om een overeenkomst met u uit te voeren

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren, en ook om:

 

 • u informatie te verstrekken over onze producten en diensten; 
 • u te helpen en uw vragen te beantwoorden; 
 • te evalueren of we u een product of dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden;
 • producten of diensten te leveren aan onze zakelijke klanten waarvan u een werknemer bent.

3. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Om de hoger vermelde doeleinden te vervullen, delen wij uw persoonsgegevens enkel mee aan: 

 

 • Dienstverleners die namens ons diensten verlenen; 
 • Onafhankelijke agenten, tussenpersonen of handelaars; 
 • Gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan;

4. HOELANG HOUDEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BIJ?

 

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is, zoals om juridische claims of vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden. De klanteninformatie wordt bijgehouden voor de duur van de contractuele relatie en tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.

 

5. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U DEZE UITOEFENEN?

 

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht op:

 

 • Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van dergelijke persoonsgegevens.
 • Rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast. 
 • Wissing: u kan de wissing van uw persoonsgegevens vragen.
 • Beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen. 
 • Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. 
 • Intrekken van uw toestemming: indien u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken. 
 • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Indien u één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u ons een brief of e-mail richten naar het volgende adres:

 

Vanden Avenne Ooigem NV

Data Protection and Privacy Office

Zwaantjesstraat 12 te B-8710 Ooigem

 

of

 

gdpr@vda-ooigem.be.

 

Gelieve een scan/kopie van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat wij u kunnen identificeren.

 

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u, naast de hierboven vermelde rechten, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

6. HOE KAN U WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING OPVOLGEN?

 

In een wereld van voortdurende technologische veranderingen, zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig moeten bijwerken.

 

Wij nodigen u uit de laatste versie van deze Privacyverklaring online te raadplegen en wij zullen u van belangrijke veranderingen op de hoogte houden via onze website of via onze andere gebruikelijke communicatiekanalen.

 

7. HOE KAN U ONS CONTACTEREN?

 

Indien u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring, kan u onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren via gdpr@vda-ooigem.be of via brief naar VANDEN AVENNE Ooigem NV, Data Protection and Privacy Office - Zwaantjesstraat 12 te B-8710 Ooigem, die uw vraag zal onderzoeken.

 

HET GEBRUIK VAN "cookies"

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

Vanden Avenne-Ooigem nv gebruikt google analytics om te zie hoe u onze website gevonden hebt en hoe u door onze website surft. Dit kan ons helpen om onze website te verbeteren.

 

De cookies die hierbij gebruikt worden bevatten geen persoonlijke informatie op basis waarvan uw identiteit kan achterhaald worden.

Door de website van Vanden Avenne-Ooigem nv te gebruiken, stemt u ermee in dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor de doeleinden die op de website van google worden uiteengezet.

 • Vanden Avenne-Ooigem nv heeft een verwerkersovereenkomst met Google
 • de gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt
 • ‘gegevens delen’ met Google hebben we gedeactiveerd
 • de Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords
 • de informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd
 • IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

U kunt ervoor kiezen om in de toekomst niet langer door Google Analytics gevolgd te worden door de Google Analytics Opt-out Browser add-on te downloaden en te installeren voor uw huidige browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout