LijnVDA-rechts

nitraatresidu-najaar-2022

Nitraatresidu najaar 2022

Op uw bedrijf kunnen nitraatresidu metingen uitgevoerd worden op één of meerdere percelen. De mestbank brengt u hiervan op de hoogte rond half september. De doelstelling is dat u onder drempelwaarde 1 (DW 1) blijft.

 

De drempelwaarden zijn afhankelijk waar uw perceel gelegen zijn. Percelen in gebiedstype 2 en 3 (oranje en rood) hebben een lagere drempelwaarde dan percelen gelegen in gebiedstype 0 en 1 (groen of oranje).

 

TABEL NITRAATRESIDU DREMPELWAARDEN 2022