LijnVDA-rechts

ondertekenen-mad

Ondertekenen MAD

Voor de mesttransporten die vervoerd zijn door een erkend vervoerder moet het mestafzetdocument (MAD) door de 3 partijen (aanbieder, vervoerder en afnemer) ondertekend worden na transport. Ook de reëel gevoerde hoeveelheden moeten aangepast worden. Dit binnen de 2 maand na transport.

 

Dit kan op 2 manieren:

 

  1. Ofwel wordt de papieren versie nog gebruikt en tekenen de 3 partijen op dit formulier


     
  2. Ofwel wordt digitaal ondertekend door de drie partijen via het mestbankloket

 

Als u beschikt over een papieren exemplaar die door de drie partijen is ondertekend hoeft het digitaal ondertekenen niet.

 

Het laatste jaar zijn de meeste transporteurs overgeschakeld op het digitaal ondertekenen van de MAD. Als alle partijen het document digitaal ondertekenen, is een papieren exemplaar met de handtekening van alle partijen niet meer noodzakelijk voor de Mestbank. Eén partij die digitaal ondertekent en één partij die ondertekent op de papieren versie van het MAD is niet mogelijk. Ofwel ondertekent iedereen op papier, ofwel iedereen digitaal.

 

Het is dus aangeraden om binnen de 2 maand na transport het MAD te ondertekenen via het mestbankloket. Bij ondertekenen kijkt u de gegevens nog na of die correct zijn.

 

Via deze link vindt u een stappenplan hoe u deze MAD kan ondertekenen.

 

Bijkomende info vanuit de mestbank