LijnVDA-rechts

burenregeling-met-agr-gps

Burenregeling met AGR-GPS

Sedert MAP 6 geldt de verplichting van AGR-GPS voor het vervoer met burenregeling van vloeibare dierlijke mest naar een afnemer die percelen landbouwgrond heeft in gebiedstype 2 of gebiedstype 3. Om aan die verplichting te voldoen, moet de partij die de mest vervoert, dat is altijd de aanbieder of afnemer van de mest, gebruikmaken van een AGR-GPS-app op de smartphone.

 

Als uw burenregeling overeenkomt met de afnemer is het dus van belang dat u navraagt of de afnemer percelen heeft in gebiedstype 2 (oranje) of gebiedstype 3 (rood).

 

Als dit zo is, geld de AGR-GPS verplichting ook naar percelen van dezelfde afnemer in gebiedstype 0 (groen) of gebiedstype 1 (geel).

 

De aanbieder en de afnemer van de burenregeling moeten goede afspraken maken wie de mest vervoert en wie dus in de toekomst gebruik moet maken van de AGR-GPS-app.

 

MEER INFO VINDT U HIER !