LijnVDA-rechts

lv-agrilens-de-app-voor-elke-landbouwer

LV-Agrilens : de app voor elke landbouwer

LV-Agrilens: nuttige / noodzakelijke app voor elke landbouwer.

 

Dit is een app ontwikkeld door departement landbouw en visserij en gratis te downloaden op uw smartphone of tablet.

 

Hiermee kunt u vlug en eenvoudig info raadplegen van uw percelen zoals:

  • Waterlopen (blauwe en paarse waterlopen)
  • Gebiedstype
  • Fosfaatklasse (+ vervaldag analyse)
  • Historiek teelten van laaste 4 jaar
  • Oppervlakte van het perceel

De overheid kan ook taken uitsturen die u dan met deze app in orde kunt brengen.

 

Via de app kunnen er ook foto’s genomen worden die dan aan uw dossier (verzamelaanvraag) toegevoegd worden. Via deze foto wordt uw locatie en datum/uur bepaald zodat de overheid uw locatie en tijdstip kan bepalen.

 

Deze foto’s zullen belangrijk worden om uw dossier (verzamelaanvraag) aan te vullen. Voor bepaalde ecoregelingen zal u foto’s moeten nemen als bewijs.

 

Meer info

 

Een eerste voorbeeld is als u wenst deel te nemen aan de ecoregeling koolstofgehalte op bouwland via stalmest. Hiervoor zal u telkens een foto moeten nemen met de app LV-Agrilens.

 

Meer info