LijnVDA-rechts

Zichtbaar proper vs vuil

ZICHTBAAR PROPER IS VAAK NOG VUIL

 

Nieuwsbrief opgesteld door Kristien Vanbelleghem, bedrijfsadviseur varkens, specialisatie zeugenhouderij bij Vanden Avenne-Ooigem

 

De meeste varkenshouders vinden het normaal dat een afdeling nat gekuist wordt na laden. Zeker kraam- en biggenafdelingen worden standaard uitgespoten. Echter niet iedereen is overtuigd dat het gebruik van zeep en ontsmetting noodzakelijk is.
 

Bij Vanden Avenne nemen we de proef op de som en gaan aan de slag met een hygiënecheck:

 

Stap1


We nemen op verschillende plaatsen in de batterij monsters aan de hand van drukplaatjes. Die worden in contact gebracht met de roosters, de wand, de deur, een drink- en voerbakje, enz.
We nemen eveneens een positieve controle in een ongekuiste afdeling. Voor een negatieve controle laten we één plaatje mooi afgesloten.
 

Stap 2


Deze voedingsbodems, 15 in totaal, gaan naar het labo waar de eventuele besmetting verder gekweekt wordt. Is de bacteriedruk in de afdeling nog hoog, dan worden er veel kolonies zichtbaar op het plaatje. Is de hygiëne in orde, dan verschijnen er weinig kolonies op de voedingsbodem.
 

Stap 3


Elke plaats die bemonsterd werd, krijgt een score van de labomedewerkers. Daaruit leiden we af hoe hoog de bacteriedruk in de afdeling nog is. Meteen weten we wat de volgende biggen te verwerken zullen krijgen!
 

Ondertussen werd deze test al op verschillende bedrijven uitgevoerd, met vaak een verrassend resultaat.

 

Enkele voorbeelden ter illustratie:
 

Bedrijf 1


Op dit bedrijf wordt er normaal met warm water en zeep gekuist. Daarna wordt er standaard ontsmet. Door een defect aan de hoge drukspuit werd er echter één maal met koud water schoon gemaakt.

 

We deden in beide gevallen de test.

 

Bij het kuisen met koud water was de score 2.2. Dat betekent dat er iets meer dan 120 bacteriën aanwezig waren op een oppervlakte van 28.26cm²! Want een plaatje heeft een diameter van slechts 6 cm.


Als de stal werd uitgespoten met warm water en zeep en daarna ontsmet, daalde de score tot 0.8. Dat betekent dat er tussen de 1 en 40 kolonies aanwezig waren.

Bedrijf 2


Op dit bedrijf wordt er gewoonlijk gekuist met koud water zonder zeep en wordt er niet ontsmet. Na een standaard kuisbeurt haalden we een score van 3.9. Er waren dus meer dan 400 bacteriën aanwezig op 28.26cm² staloppervlak!


Een tweede test, na het schoonmaken mét zeep en ontsmetting, gaf een score van 2.5. Een felle verbetering dus.


Merk op dat de score van beide bedrijven bij het kuisen met koud water mét zeep en ontsmetting dicht bij elkaar ligt. Namelijk een score van 2.2 en 2.5.
 

Deze praktijkvoorbeelden tonen aan dat het zeer belangrijk is om in te zepen voor het uitspuiten en na het opdrogen te ontsmetten. Bovendien krijg je een veel grondiger reiniging bij het gebruik van warm water t.o.v. koud. Je kan dit vergelijken met de afwas in de keuken. Als je de borden schoon maakt met koud water, zonder afwasmiddel, dan blijven die vettig. In de stal is het net zo. Die vettige oppervlakken zijn de ideale voedingsbodem voor allerhande bacteriën.

We hebben alles nog eens handig samen gevat in onderstaande tabel:

 


Daarbij valt op dat er een sterke verbetering van de score is op plaatsen waar de big direct na spenen veelvuldig mee in contact komt zoals roosters, dichte vloer, drink- en voerbak en wandtussenschot.

 

Wens je ook zo’n hygiënetest op jouw bedrijf, neem dan snel contact op met een vertegenwoordiger van Vanden Avenne. Je vindt de contactgegevens op www.vda-ooigem.be