LijnVDA-rechts

Voetzoollaesies

Nieuwsbrief opgesteld door Rinke Donkers, Beukelaar Diervoeders.

 

Voetzoollaesies zijn ontstekingen van de huid van de voetzool van vleeskuikens. Het is een veelvoorkomend probleem in de vleeskuikenhouderij. Bij Vanden Avenne zijn we al jaren bezig met het sturen op strooiselkwaliteit bij de vleeskuikens. Droog strooisel betekent een lage voetzoollaesie-score wat zich op meerdere fronten uitbetaalt.

 

Voetzoollaesies zijn pijnlijk en hebben een negatieve invloed op de mobiliteit van de vleeskuikens. Ook vanuit bedrijfseconomisch oogpunt hebben voetzoollaesies gevolgen. Door de verminderde mobiliteit gaan de kuikens minder eten, wat meteen zichtbaar is aan de groei.

 

In Nederland wordt vanaf 2013 aan de slachtlijn gecontroleerd op de aanwezigheid van voetzoollaesies. De ernst van de aandoening wordt bepaald middels een puntensysteem. Van elk geleverd koppel vleeskuikens worden 100 poten beoordeeld. Deze krijgen een score van 0, 1 of 2 (zie afbeelding).

 

TABEL MET DE SCORES VAN 0 - 1 - 2

 

Zijn de kuikens (poten) beoordeeld en komen er bijvoorbeeld 30 poten met score 0, 53 poten met score 1 en 17 poten met score 2, dan heeft dit koppel een totale scoren van 60,5 voetzoollaesies.

 

Naar aanleiding van de behaalde scores, zijn er 3 groepen gemaakt. De score waar uiteindelijk op wordt beoordeeld, is de score van het gemiddelde behaald op jaarbasis.

 

De score bevat een gemiddelde op jaarbasis.

 

OVERZICHT VZL-SCORE + MAATREGEL

 

Pluimveehouders krijgen het controleresultaat van het slachthuis. Vleeskuikenbedrijven met te veel voetzoollaesies op jaarbasis kunnen worden verplicht de bezettingsdichtheid in de stal te verlagen.

 

Oorzaak

Voetzoollaesies bij vleeskuikens worden veroorzaakt door nat en plakkerig strooisel. Door nat en plakkerig strooisel blijft de opperhuid van de voetzolen van de vleeskuikens langdurig vochtig, waardoor de huid zacht wordt. Daardoor kunnen bacteriën doordringen tot in de onderhuid van de voetzolen. De ontsteking geneest echter moeilijk, doordat het meestal een open wond betreft die voortdurend opnieuw wordt besmet met bacteriën vanuit het strooisel.

 

Verschijnselen

De verschijnselen variëren van voetzolen met een heel kleine lichte verkleuring van de voetzool tot diepe aantasting van de voetzool die veelaal gepaard gaat met onderhuidse ontstekingen. De ontstekingen zijn bedekt met een korst. Soms is er sprake van een gezwollen voetzool.  Ernstige laesies zijn vaak groter van oppervlak dan milde laesies, maar kunnen ook heel klein van oppervlak zijn.


Ernstige voetzoollaesies zijn pijnlijk. Het is dus ook een belangrijke welzijns-indicator binnen de vleeskuikenhouderij.

 

Diagnose, behandeling en preventie

Voetzoollaesies kunnen al op zeer jonge leeftijd ontstaan bij vleeskuikens. Het probleem van voetzoollaesies bij vleeskuikens hangt in belangrijke mate samen met het management.

 

Met managementmaatregelen kan de kans op het optreden van voetzoollaesies worden verkleind. Het belangrijkste is om het strooisel droog te houden. Dat kan door onder meer het verminderen van watervermorsing, het kiezen van het juiste strooisel, voldoende licht en donker in de stal, een goede ventilatie en een gerichte keuze van het voer. De adviseurs van Vanden Avenne komen graag bij u langs, om u in een persoonlijk gesprek uit te leggen hoe bovenstaande maatregelen kunnen worden doorgevoerd en welke aanpassingen we in het voer hebben gedaan om genoemde problemen te voorkomen.