LijnVDA-rechts

Drinkwater

Nieuwsbrief opgesteld door Rinke Donkers, pluimvee specialist bij Vanden Avenne-Ooigem.

 

Zuiver water is van levensbelang voor uw vleeskuikens.

 

Uw vleeskuikens drinken gemiddeld 1,75 keer zoveel water als ze voer eten. Ons voer wordt continu gemonitord op kwaliteit. Dit begint met de inkoop van de grondstoffen, tijdens de productie en bij het afleveren van de voeders. Kwaliteitscontrole is erg belangrijk voor het afleveren van een goed product. Dit laatste geldt uiteraard ook voor de kwaliteit van uw water. In onderstaande nieuwsbrief gaan we verder in over hoe u de kwaliteit van uw drinkwater kunt verbeteren of op een goed peil kunt houden.

 

Water is een vitaal onderdeel in de lichaamsprocessen van ons pluimvee, dus ook voor de aanzet van vlees of de productie van eieren.

 

Uit recent onderzoek is gebleken dat op 8% van de vleeskuikens het water ongeschikt is voor consumptie en zelfs 20% minder geschikt. Wanneer uw vleeskuikens water drinken van slechte kwaliteit, heeft dit directe gevolgen voor de productieresultaten (lees groei en voerconversie). Als pluimveehouder doet u er 6 weken lang alles aan om uw kuikens op een gezonde en rendabele manier slachtrijp te maken, echter door het geven van water met slechte kwaliteit kan dit allemaal voor niets zijn.

 

Omgerekend verbruiken kuikens zo’n 3 liter water per kilo groei. Enkele belangrijke parameters om uw drinkwater op een eenvoudige manier te controleren op kwaliteit zijn o.a. : pH, hardheid en het kiemgetal. Dit onderzoek kunnen wij uitvoeren in ons eigen labo. In onderstaande tabel staan de normen die wij hiervoor hanteren:

 

Parameter

Norm

pH

4 - 7

Hardheid (in Duitse graden)

12 - 22

kiemgetal

< 100.000

pH

pH is een belangrijke parameter voor het meten van het ontstaan van de biofilm. Is de pH boven de 7, dan is er een grote kans dat in uw leiding een biofilm ontstaat waarin bijvoorbeeld coli’s en entrococcen goed kunnen overleven en vermenigvuldigen. Is de pH te hoog, dan krijgen uw kuikens continu grote hoeveelheden bacteriën binnen. Door het aanzuren van uw water houdt u de pH binnen de genoemde range. Let op dat u niet teveel zuur toevoegt, omdat de kans bestaat dat uw kuikens minder gaan drinken en daardoor minder voer zullen opnemen.

 

hardheid

Met de hardheid wordt de hoeveelheid calcium en magnesium gemeten. Indien de hardheid te hoog is, bevat het water veel calcium/magnesium. Deze hoge hardheid zorgt ervoor dat uw entstoffen en bijvoorbeeld een stukje medicatie geneutraliseerd worden, waardoor de werking minder is of zelfs teniet gedaan wordt. Indien we een hele lage hardheid hebben (zacht water), noemen we het water “dood”. Er komt teveel natrium (zout) in het water terecht. Vleeskuikens zijn gevoelig voor zoutvergiftiging. Een te hoog zoutgehalte leidt tot overmatige wateropname, slechtere vertering, groeivermindering, productiedaling en zelfs tot sterfte. Door een te lage hardheid (<4 dH) wordt het water bovendien minder smakelijk waardoor uw kippen juist minder water opnemen. Essentiële kalkmineralen zoals calcium en magnesium worden niet meer goed opgenomen, wat tot pootproblemen kan leiden en waardoor de prestaties minder goed zullen zijn.

 

kiemgetal

Het kiemgetal is een totale optelling van aanwezige kolonievormende eenheden zoals salmonella’s, clostridia, coli’s en enterococcen. Het spreekt voor zich dat we dit zo laag mogelijk willen houden voor een goede gezondheid van uw kuikens. Het onder controle houden van het kiemgetal kan via een zuur of een toevoeging van bijvoorbeeld een waterstofperoxide.

 

 

Bovenstaande geeft aan dat de controle op de waterkwaliteit zeer belangrijk is in uw bedrijfsvoering. Meten is namelijk weten. Laat uw water regelmatig controleren (minimaal 1 keer per jaar).

 

Vraag uw vertegenwoordiger als u deze controle door ons VDA-labo wilt laten uitvoeren.