LijnVDA-rechts

Betere opstart

Wilt u de opstart van uw koeien verbeteren ?

 

Nieuwsbrief opgesteld door Michiel Van Kerschaver, rundvee specialist bij Vanden Avenne-Ooigem.

 

Een goede opstart van koeien zorgt ervoor dat koeien een hogere piekproductie bereiken met als gevolg een hogere lactatieproductie. Daarnaast vragen zieke dieren extra aandacht: 1 zieke koe neemt evenveel tijd in beslag als 40 gezonde!

 

Bereid uw koeien dus voor op een goede transitie.

 

De grootste succesfactor tijdens de transitie is de drogestofopname van de koeien. Dit verkrijgt men door dieren zo weinig mogelijk stress te bezorgen en zoveel mogelijk koecomfort aan te leveren. Naast deze factoren, speelt ook de samenstelling van het rantsoen een rol. Een verkeerd samengesteld rantsoen kan ook leiden tot metabole stoornissen zoals ketose (slepende melkziekte) en/of hypocalcemie (kalfziekte). Beide aandoeningen kunnen zich zowel klinisch als subklinisch uiten.

 

Dieren waarbij de calciumspiegel rond en na kalven iets te laag is, zullen sneller de nageboorte ophouden, meer last hebben van baarmoederontsteking en meer problemen hebben met witvuilen.

 

Het is wetenschappelijk bewezen dat de beste aanpak hiervoor het voeren van een droogstandsrantsoen met een lage (negatieve) kation-anionbalans is. Dit wil zeggen dat het rantsoen meer negatief geladen deeltjes moet hebben (bv. chloor en zwavel) dan positief geladen deeltjes (bv. kalium en calcium). Dit kan deels door de juiste grondstoffenkeuze en deels door het extra toevoegen van zogenaamde anionische zouten aan het rantsoen. Anionische zouten moeten maar de laatste 2 à 3 weken voor het kalven gegeven worden. Anionische zouten zijn voor een koe niet smakelijk. Daarom werken we met anionische zouten die gecoat zijn. Hierdoor krijgt u voor de koe een smakelijk product en behoudt u de drogestofopname in de laatste weken voor het kalven.

 

Het voordeel van het gebruik van anionische zouten is dat u dit zelf kunt controleren via het meten van de urine pH. Op deze manier behoudt u altijd controle over uw dieren en hun rantsoen.

 

Wat kunt u verwachten ?

 

Als de urine ph voldoende laag is, dan tonen wetenschappelijke studies de volgende resultaten:

 

  1. Koeien en vaarzen eten meer na de kalving;
  2. De calciumbloedspiegel rond kalven is hoger bij koeien en vaarzen;
  3. Hierdoor zijn er significant minder problemen met kalfziekte, nageboorte ophouden en baarmoederontstekingen;
  4. Koeien geven gemiddeld 1.7 kg meer melk per dag;
  5. Koeien krijgen sneller een eerste eisprong na kalven;
  6. Minder koeien met subklinische ketose.

Vanden Avenne heeft een eigen specifieke aanpak voor een vlotte transitie.

 

Wilt u hier meer over weten ?

Contacteer dan hier uw rundveevertegenwoordiger !