LijnVDA-rechts

Zonder zinkoxide spenen?

DURFT U HET AAN OM ZONDER ZINKOXIDE TE SPENEN ?

 

Nieuwsbrief opgesteld door Kristien Vanbelleghem, bedrijfsadviseur varkens, specialisatie veehouderij bij Vanden Avenne-Ooigem

 

 

Er wordt al lang over gepraat en nu is het zover: op 1 januari 2021 wordt het gebruik van zinkoxide verboden in België. Vanden Avenne maakt van de nood een deugd en gaat voor een 360° aanpak voor uw babybiggen.

 

Hoe gaat het in zijn werk ?

 

1. MANAGEMENT DOORLICHTEN

 

Onze medewerkers voeren een volledige screening uit van uw huidige situatie. Dat gebeurt aan de hand van een checklist. Op die manier kijken we kritisch naar drinkwater, ventilatie, algemeen management, kuisen en ontsmetten, speelgoed, ziektedruk, voer,…

 

Zo komen verschillende aandachtspunten aan het licht.

 

 

2. TOOL-BOX

 

Om de werkpunten tastbaar te maken, hebben we een toolbox samen gesteld:

 

 • De bak die alle spullen herbergt, kan ingezet worden om split-suckling toe te passen in de kraamstal. Voldoende biestopname is immers dé start voor een gezonde big.
 • Een infraroodthermometer geeft u de temperatuur van het biggennest. Een behaaglijk nest voorkomt diarree.
 • Het hygiënogram verwijst naar de opvolging van uw protocol m.b.t. kuisen en ontsmetten. Zo maken we de bacteriedruk in kraamstal en batterij zichtbaar voor u en uw medewerkers. Wie met een externe schoonmaakploeg werkt, ziet zo of hij waar krijgt voor zijn geld.
 • Met de minimum-maximum thermometer kan u het temperatuurverschil tussen dag en nacht bijhouden. Een belangrijke parameter bij het afstellen van de ventilatie. Misschien vindt u daar de oorzaak van een hardnekkige hoest.
 • Waterstalen worden vlot genomen met de gesteriliseerde flessen. Bij Vanden Avenne beschikken we over een eigen labo om de kwaliteit van uw drinkwater op te volgen. Een pas gespeende big heeft 4 maal zoveel water nodig als voer. Hoe zorgt u er voor dat een pas gespeende big dat nodige drinkwater vindt?
 • Een grote wasknijper houdt de aroma’s in de zak. Zwaar onderschat en nochtans heel belangrijk! Wij gebruiken dezelfde aroma’s in ons hele varkensgamma. Een big herkent de geur van de zeugenmelk in het voer. Hierdoor gaat het niet enkel sneller, maar ook méér voer opnemen. Dé voorwaarde voor een gezonde darm rond spenen.
 • Bovendien testen we verschillende voerbakjes m.b.t voeropname. Een thesisstudente volgt deze proef voor ons op.
 • Bevestigingsplaatjes met knijper zorgen voor een gemakkelijke opvolging. Zo kan u per compartiment een hokkaart bijhouden waarop u de nodige info noteert.

 

3. GEZONDHEIDSSCREENING

 

Onze dierenartsen kunnen, in samenspraak met uw bedrijfsdierenarts, de ziektedruk op uw bedrijf in kaart brengen. We hebben een aantal farmaceutische firma’s bereid gevonden om deze labo onderzoeken mee te ondersteunen. Coli’s en streptococcen, maar ook circo of PRRS, kunnen vervelende stoorzenders zijn rond en na spenen. Die uitschakelen vertaalt zich snel in technisch en financieel voordeel.
 

 

4. VERNIEUWD VOERGAMMA


Om deze aanpak te ondersteunen, beschikken we over een ruim assortiment vernieuwde voeders.

 

 • Sinds 2015 passen we fermentatie toe in al onze varkensformules. Daarvoor behaalden we een Belgisch, Nederlands en Europees patent. Vanden Avenne is immers de enige voerfirma in Europa die fermentatie kan toepassen rechtstreeks in het productieproces. Fermentatie maakt de nutriënten beter benutbaar voor het varken en zorgt voor de productie van pre- en probiotica. Die zijn gunstig voor de darmgezondheid. Mede hierdoor kunnen we bij Vanden Avenne al jaren zonder zinkoxide werken.
 • Onze grondstoffen worden eerst gemalen en daarna gemengd. Dat biedt ons de mogelijkheid om een verschillende structuur te kiezen voor verschillende grondstoffen. Granen kunnen we grof walsen, wat de darmgezondheid ten goede komt. Eiwitrijke producten malen we fijner zodat ze volledig verteren in de dunne darm. In de dikke darm vormen ze immers een hoog risico voor diarree.
 • Aroma’s stimuleren de voeropname, zeker bij jonge dieren. Wat ruikt naar de eigen moeder lijkt vertrouwd en wordt sneller opgenomen.
   

5. NULSTAND


Het in kaart brengen van de werkpunten en vooral er samen mee aan de slag gaan, vraagt tijd en energie. Bij de start bepalen we een ‘nulstand’. We berekenen speengewicht, voeropname, voederconversie, groei, uitval, medicatiekost,… zoals die vandaag op uw bedrijf zijn. Gaandeweg boeken we op verschillende fronten winst. Na zes maand evalueren we elk van deze parameters om de geboekte voorruitgang in beeld te brengen. Zo wordt uw voordeel ook echt meetbaar.
 

Durft u met ons de uitdaging aan om zonder zinkoxide te spenen en uw medicatieverbruik terug te dringen ?

 

Neem dan snel contact met één van onze vertegenwoordigers. U vindt alle gegevens op onze website http://www.vda-ooigem.be.

 

Want ook u verdient gezonde biggen en meer werkplezier!

 

Download hier onze BABY-BIGGEN folder

 

Download hier onze folder van BABYSTAR