LijnVDA-rechts

Zijn ook uw braadkippen nuchter ?

Herhaling ! Aandacht ! Zijn ook uw braadkippen nuchter ?

 

Nieuwsbrief opgesteld door Sven De Donder en Koen Dobbels, Braadkippen Specialisten bij Vanden Avenne-Ooigem

 

Kippen nuchter of zo goed mogelijk nuchter aanleveren is een HOT ITEM. Slachtrapporten met extra 1% en zelfs tot 4% aftrek wegens kroppen komen steeds vaker voor. Slachterijen gaan met nuchterheid steeds strenger om.

 

DAAROM WILLEN WE STILSTAAN HOE WE HET BESTE EVENWICHT VINDEN:

 

Evengoed bij uitladers willen we de bezoedeling voorkomen met onverkoopbare nekken en bevuilde karkassen tot gevolg. Volle kroppen leiden tot verspreiding van voerresten over de geslachte kippen.  Een vol darmstelsel kan resulteren op fecale besmetting in de slachterij.  Beide zorgen voor kwaliteitsverlies en verhoogde afkeur. Daarnaast willen we de vertering van de andere kippen in de stal op peil houden door niet te lang de  voertoevoer af te leggen.

 

Bij de wegladers lijkt het iets makkelijker, toch resulteren de vuistregels van 6 tot 8 uur voor het laden geen voer meer te geven, niet altijd voldoende. Een zwaardere kip, een fittere kip, een warme dag, een hittegolf, het gebruikte lichtschema, het uur van laden, allemaal vragen ze een extra aanpassing bij het nuchter zetten. Het te vroeg nuchter zetten kan economische schade door gewichtsverlies veroorzaken. Een evenwicht is niet vanzelfsprekend, maar het mogelijke risico op gewichtsverlies weegt niet op tegenover de kwaliteit van het geleverde product !

 

HIERONDER GEVEN WE ONZE ADVIEZEN OM EEN KUIKEN ZO GOED MOGELIJK NUCHTER AAN TE LEVEREN:

 

TIP:

Blijf zeker uw kippen water geven. Zonder water zal hun krop niet minderen. Bij vervroegd oplieren van de voerlijnen, zeker zorgen dat ze de gewone luchtstromen niet hinderen (kan tocht veroorzaken thv de kippen, waardoor ze liever blijven zitten, dan te gaan drinken --> activeer ze naar de drinklijnen door er door te wandelen …).

 

ADVIES UITLADERS:

 

 • Uitladers 10 uur voor uitlaadtijd de hoofdvijzel afzetten
 • Uitladers 7 uur voor uitlaadtijd de voerlijnen afzetten
 • Uitladers 3 uur  voor uitladen pannen omhoog
 • De tarwetoevoeging dag voor uitladen dalen naar 10%
 • Toch overwegen om volledig nuchter te leveren door:
  * Principe van wegladers te volgen
  * Een zone met hekkens te creëren waar ze 10 uur zonder voer kunnen

 

ADVIES WEGLADERS:

 

 • De laatste 24 uur het tarwepercentage naar 0% brengen (alternatief : de laatste 2 dagen compleet voeder leveren)
 • De hoofdvijzel 16 uur voor aanvang laden afzetten
 • De voerpannen 14 uur voor aanvang laden afzetten
 • De voerpannen moeten 10 uur vóór wegladen leeg zijn, indien nog niet, de voerpannen oplieren (oppassen met luchtstromen)
 • Waterlijnen steeds beneden laten en indien mogelijk op geregelde tijdstippen, bij lege voerpannen door de kippen wandelen om ze te verplichten recht te staan om te gaan drinken.

 

SUCCES !