LijnVDA-rechts

Waterkwaliteit !

1. Drinkwater is misschien wel het belangrijkste bestanddeel van het dagelijkse menu van de koe

 

Als de waterkwaliteit te wensen overlaat, dan kan dit de voeropname negatief beïnvloeden en andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Drinkwaterkwaliteit verdient dus net zo veel aandacht als voer.

 

Om er voor te zorgen dat uw dieren voldoende water opnemen, is het belangrijk dat er voldoende drinkpunten aanwezig zijn en dat het water schoon en smakelijk is.

 

Tabel waterbehoefte:

 

Bij hittestress stijgt deze waterbehoefte zeer sterk en kan deze zelfs verdubbelen !

 

2. ANALYSE WATERKWALITEIT

 

Leidingwater is vaak te duur om te gebruiken op het veebedrijf en daar het steeds moeilijker wordt om diepe boorputten vergund te krijgen wordt er gezocht naar alternatieve bronnen zoals regenwater, drainagewater, openput water,…

 

Het risico is dat water uit deze alternatieve bronnen afwijkend kan zijn van de norm.

 

Vaak wordt enkel gekeken naar de microbiële belasting van het drinkwater, toch speelt ook de chemische samenstelling een heel belangrijke rol bij de gezondheid van uw dieren:

 

Microbiëel:

Aandacht voor kiemgetal, coligetal, coliformen, enterococcen, clostridium, ssrc, ...

 

Chemisch:

Aandacht voor ph, hardheid, ijzer, mangaan, ammonium, nitriet, nitraat, fluoride, sulfaat, …

 

Een te hoog ijzergehalte bijvoorbeeld kan de smaak negatief beïnvloeden en heeft daardoor een verminderde wateropname als gevolg. Bovendien kan het  aanleiding  geven tot het vormen van een biofilm in de leiding.

 

Als u een analyse laat uitvoeren , neem dan zowel een staal bij de bron alsook bij de drinkbak.

 

Indien het bij de bron niet voldoet aan de normen kan men daar al corrigerende maatregelen treffen door gebruik van filters en gebruik van ontsmettingstechnieken.

 

Een ander kritiek punt blijkt zich ter hoogte van de leiding te bevinden. Hoewel het water ter hoogte van de bron perfect in orde kan zijn, blijkt dit niet steeds zo te zijn bij de drinkpunten van de dieren. Dit valt te verklaren door het feit dat de leidingen besmet kunnen zijn door de vorming van een biofilm. Op die manier kan proper water besmet worden waardoor de bacteriologische normen overschreden kunnen worden.

 

TIPS:

  1. Check uw waterkwaliteit ! Meten is weten !
  2. Reinig regelmatig de drinkbakken
  3. Plaats uw drinkbakken op een hoogte van 70 à 80 cm
  4. Zorg voor voldoende drinkpunten; aantal koeien per sneldrinker : 15-drinkbakken minimaal 10 cm drinkbaklengte per koe. 10 % van de dieren in de stal moeten gelijktijdig kunnen drinken
  5. Check uw waterdebiet en vooral het totale verbruik per dag / week

Het labo Van Vanden Avenne kan uw water perfect  laten analyseren