LijnVDA-rechts

Vliegenbestrijding

Nieuwsbrief opgesteld door Kristien Vanbelleghem, bedrijfsadviseur varkens, specialisatie zeugenhouderij.

 

KLIK HIER VOOR: HOUSEFLY LIFE CYCLE

 

De voorbije zomer hadden veel veehouders last van vliegen. Logisch. Bij hoge temperaturen verloopt de voortplantingscyclus sneller. De eitjes zitten klaar in de mest. Wordt het warmer, dan ontwikkelen ze verder tot larven. Uiteindelijk verpoppen die na een tiental dagen tot volwassen vliegen.

 

In varkensstallen komen vooral stal-, fruit- en kamervliegen voor. Vliegen bezorgen niet alleen overlast, ze dragen ook ziektes over. Vliegenbestrijding is daarom noodzakelijk in een doelgericht gezondheidsplan.

 

U kunt vliegen zowel biologisch als chemisch bestrijden. Het is in beide gevallen nodig zowel de larven (en eitjes) als de volwassen vliegen aan te pakken.

 

Hoe gaat u best te werk?

 

 1. Na het ledigen van de mestput blijft er altijd wat mest achter met eitjes en larven. Start daarom in het najaar met het verdelgen er van.
  1.  Op een biologische manier doet u dat met:
   • Roofmijten die de eitjes op eten;
   • Sluipwespen die zich voeden met de poppen;
   • Roofvliegen waarvan de larven de larven van de huisvliegen op eten.
     
  2. Met een chemisch larvicide doodt u de vliegenlarven. Zorg ervoor dat u de mest gemixt hebt. Zo kan het product inwerken waar nodig en blijft het niet op de korst liggen.
    
 2. Herhaal de bestrijding van de larven ten laatste in het voorjaar voor de temperatuur fel op loopt. Voor een grondige aanpak herhaalt u de behandeling om de zes weken. Ook bij een biologische bestrijding plaatst u om de zes weken nieuwe kokers met roofvliegen. Het is immers belangrijk dat u een evenwicht krijgt tussen vliegen en roofvliegen.

  Roofvliegen leven onder de roosters. Daarom bezorgen ze geen overlast. Bovendien zijn ze ongevoelig voor ontsmettingsmiddelen.
   
 3. Wordt het warmer, dan verschijnen de volwassen vliegen. Om die te lijf te gaan, zijn er een aantal mogelijkheden:
  1. Een contact gif verdeelt u met de drukspuit;
  2. Een maag gif brengt u aan met een verfborstel. Meestal is dit een smeermiddel;
  3. Een elektrische insectenvanger is minder geschikt voor de stal zelf. In een sanitaire ruimte werkt het perfect.
    
 4. Echter ook bij vliegenbestrijding geldt: beter voorkomen dan genezen. Vliegen kweken in mest en eten vloeibaar voedsel. Denk daarom aan volgende tips:
  1. Ruim mest op die zich ophoopt in hoeken;
  2. Mix de mestkelder regelmatig;
  3. Voer kleine hoeveelheden melk zodat de biggen die telkens leeg eten;
  4. Maak melkpannetjes regelmatig schoon;
  5. Laat geen natte voerresten staan. Ze vormen de ideale broedplaats.

Wie deze tips volgt, kan volgende zomer vast en zeker de vliegen onder controle houden.

 

Maar denk er aan, begin op tijd !


Vanden Avenne wenst u alvast succes !!!