LijnVDA-rechts

Verrijkingsmateriaal VA

Beoordeling van verrijkingsmateriaal voor varkens

 

Verrijkingsmateriaal moet de leefomgeving van de varkens interessanter te maken. Het moet er voor zorgen dat varkens zich minder snel vervelen en dus minder snel geneigd zijn om in elkaars oren of staarten te bijten.

Daarom moet je regelmatig de werking van het verrijkingsmateriaal beoordelen. Je doet dit minstens om de 3 maanden en voor minstens 5 hokken. Hiervan moeten er minstens 2 met vleesvarkens en 1 met biggen zijn.

De formulieren of de Excel-bestanden die je hiervoor gebruikt, moet je ingevuld bijhouden voor de inspectiedienst.
Het afleidingsmateriaal moet aan een aantal criteria voldoen. Eén van de belangrijkste is of de varkens voldoende interesse en/of toegang hebben en dus voldoende exploratief gedrag vertonen. Daarnaast zijn er andere indicatoren die al dan niet dierafhankelijk zijn.

 

Methodes

 

Om dit exploratief en ander diergedrag te beoordelen kan je kiezen uit een aantal methodes. Je kan methodes afwisselen of combineren. Hoe meer tijd je in de methode wil investeren, hoe interessanter de informatie voor je eigen management wordt.

 

Heb je zelf een andere methode en wil je nagaan of ze in aanmerking komt, neem dan contact op met de dienst Dierenwelzijn.

 

Andere indicatoren

 

Ga ook volgende indicatoren na:

 

Niet-diergebonden indicatoren

 

  • Langdurig interessant: wordt het materiaal voldoende vaak vernieuwd ?
  • Toegankelijkheid: is het materiaal gemakkelijk toegankelijk voor de varkens ?
  • Voldoende aantal: kunnen alle varkens tegelijk gebruik maken van voldoende materiaal ?
  • Hygiëne: is het materiaal bevuild met uitwerpselen ?

Diergebonden indicatoren

 

Afwijkend gedrag

 

  • De varkens maken na verloop van tijd niet vaak gebruik van het verstrekte materiaal.
  • De varkens bijten in andere zaken dan het afleidingsmateriaal zoals in het hekwerk, de staarten/oren van andere varkens.
  • De varkens wroeten in en spelen met hun mest.
  • De varkens rivaliseren of vechten om het gebruik van het materiaal.
  • De zeugen vertonen meer vals nestbouwgedrag.

Aanwezigheid van staarten met beten

 

Aanwezigheid van ernstig huidletsel