LijnVDA-rechts

Verrijkingsmateriaal

Nieuwsbrief opgesteld door Jef Quirijnen, vertegenwoordiger bij Vanden Avenne-Ooigem, specialisatie varkens.

 

Verrijkingsmateriaal voor de varkens; laat u (niet) afleiden

 

Hoe zit het nu eigenlijk ?
 

In de voorbije zomermaanden zijn er enkele artikels verschenen over de aanpassingen die vanaf 1 september 2018 ingegaan zijn omtrent afleidingsmateriaal of verrijkingsmateriaal bij varkens.

 

Het gaat om een richtlijn die reeds in 2003 in België werd goedgekeurd en waarin gesproken wordt over oppervlaktenormen, speenleeftijd, knippen van tanden en couperen van staarten.

 

Daarin wordt vermeld dat couperen van staarten alleen toegelaten wordt als er sprake is van eerdere verwondingen (aan staarten of oren) en als alle andere risicofactoren werden aangepakt.  Daarmee bedoelen ze dan specifiek de bezetting (oppervlakte per dier) en verrijkingsmateriaal.

 

Hoe kunnen we eraan voldoen ?

 

Er zijn al Europese landen of bepaalde groepen van bedrijven waar ze de staarten al verschillende jaren niet meer couperen en die hebben ons geleerd dat dat niet lukt met alleen maar een saaie ketting in het hok te hangen.

 

U moet dus als varkenshouder op zoek gaan naar extra afleiding of een betere afleiding zodat uw dieren niet langer geneigd zijn om elkaar lastig te vallen.

 

Daarom wordt vanaf 1 september 2018 een ketting of een hard plastic voorwerp niet meer als voldoende beschouwd als afleidingsmateriaal voor  varkens. Er moet ook iets bijtbaar / eetbaar / afbreekbaar aanwezig zijn zodat ze geïnteresseerd blijven.

 

Daarvoor wordt in de eerste plaats gekeken naar hout.  Onze nieuwsgierige varkens zijn snel geneigd om met dat hout te spelen en erin te bijten.

 

U kunt ook dagelijks extra ruwvoeder verschaffen (zoals hooi, stro, luzerne, CCM, hakselmaïs) maar dat is arbeidsintensief en er moet dan worden nagedacht om praktische nadelen (o.a. in de mestput) te vermijden.

 

Wat zijn de ervaringen (binnen Beter Leven) ?

 

Binnen "Beter Leven" (1 ster, België) werd deze extra afleiding al in 2016 opgelegd.  Er is dus al voldoende ervaring om u het juiste advies te kunnen geven.

 

Een houten paal (niet-behandeld hout en ook geen tropisch hardhout) aan de bestaande ketting is een optie.  Een betere keuze is om een koker aan de hokafscheiding te bevestigen waarin u dan de paal kunt stoppen. U zult zien dat de paal iets sneller opgevreten is, maar dat wil dan ook zeggen dat de afleiding juist goed werkt !

 

Als varkens toch de behoefte hebben om ergens hun tanden in te zetten, dan hebben we liever dat ze het in een houten paal doen dan in de staart van hun hokgenoot.

 

(Hoe) moeten we dat evalueren ?

 

Er is ook in de wet voorzien dat u zelf mee opvolgt hoe goed uw afleidingsmateriaal werkt.  U mag zelf kiezen wat u doet en hoe u het uitvoert, maar u moet wel evalueren of dit ook goed werkt.

 

Daarvoor werd een formulier uitgewerkt (zie hieronder) waarop u maandelijks 5 hokken moet scoren om te zien of uw afleidingsmateriaal goed werkt. U moet dan een score van boven de 18 % uitkomen, anders werkt het onvoldoende.

 

BEREKENING VAN DE MATE VAN INTERESSE VOOR HET MATERIAAL AAN DE HAND VAN HET EXPLORATIEF GEDRAG

 

Wat met Certus ?

 

Uiteraard gelden deze normen ook binnen Certus. Zij leggen daarnaast nog een extra eis op, namelijk dat er een verschil moet zijn in afleidingsmateriaal tussen biggenbatterij en vleesvarkensstal.

 

Hebt u zowel biggen als vleesvarkens op uw bedrijf, dan zal u dus iets extra moeten voorzien, meestal in de batterij.

 

Bijvoorbeeld een voerketting met harde plastic schijven en daarnaast hout.