LijnVDA-rechts

Ruiming H3 virus

Het FAVV bevestigt: volgende week start verplichte ruiming

 

Het FAVV heeft het net bevestigd: vandaag wordt een KB gepubliceerd m.b.t. de verplichte ruiming van pluimveebeslagen die positief zijn voor het H3 virus. Het FAVV zal deze ruiming coördineren.

 

Deze verplichting zal gelden voor alle met H3 besmette pluimveebeslagen in België.

 

Het FAVV zal op zeer korte termijn een vergadering organiseren met de betrokken actoren. Heel wat praktische aspecten moeten immers nog verder uitgeklaard worden: komt er een algemene screening of niet, op welk niveau (pluimveebedrijf/slachthuis), wie zal deze coördineren en financieren, welke beslagen mogen nog geslacht worden en welke moeten effectief geruimd worden, …

 

Stand van zaken aantal besmette pluimveebedrijven

 

De teller van het aantal pluimveebedrijven waar het H3 virus werd vastgesteld, staat intussen op 83. De braadkippenbedrijven lijken (voorlopig) gevrijwaard te blijven van symptomen. Dit wil echter niet zeggen dat het virus niet op deze bedrijven aanwezig kan zijn.

 

Vergoedingen: geen retroactiviteit

 

In de loop van de komende dagen zal eveneens een KB m.b.t. de vergoedingen worden gepubliceerd. De retroactiviteit is in de huidige draft wetteksten niet opgenomen. Er zal dus enkel een vergoeding worden toegekend aan bedrijven die nog moeten ruimen. Vanuit het Sanitair Fonds zal daarvoor een bijdrage worden voorzien. De varkenssector en de rundveesector stellen zich hierbij solidair op. In het huidige voorstel wordt rekening gehouden met de draagkracht van de sector. Enkel de nog levende dieren (op het moment van ruimen) zouden worden vergoed.

 

BFA volgt het dossier op de voet, en brengt u op de hoogte van zodra meer concrete informatie beschikbaar is.

 

Ter herinnering: Fase 3 (zone groen) van kracht voor alle leveringen van in België geproduceerde pluimveevoeders

 

Fase 3 (zone groen) van het BFA protocol hygiënemaatregelen, uitgewerkt voor de vogelgriep, blijft van kracht voor alle leveringen van in België geproduceerde pluimveevoeders, ongeacht de bestemming (dus o.m. in België, Nederland en Frankrijk).

 

Voor wie?

 

Voor alle leveringen van in België geproduceerde pluimveevoeders

 

Welke maatregelen?

 

Voor Fase 3 (groen) zijn er specifieke, belangrijke aandachtspunten, waaronder :

-          Ontsmetten banden en wielkasten bij betreden en verlaten erf

-          Stofzakken: silo-eigen of eenmalig te gebruiken

-          Laarzen met effen voetzool, wegwerp overschoenen, wegwerp overjassen/overall en wegwerp handschoenen

-          Betreden stal door chauffeur : niet toegestaan

 

Dit protocol is beschikbaar op de website van BFA. BFA vraagt haar leden om de instructies strikt op te volgen, en de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen. 

 

Bron: Nieuwsbrief BFA