LijnVDA-rechts

Robotanalyse

Nieuwsbrief opgesteld door Koen Timmermans, vertegenwoordiger Rundvee bij Vanden Avenne-Ooigem

 

ROBOTANALYSE VANDEN AVENNE

 

De laatste jaren worden op veel melkveebedrijven de koeien gemolken met een melkrobot. Deze trend is al verschillende jaren bezig en zet zich nog steeds voort.

 

Het is de bedoeling om het saldo per robot zo hoog mogelijk te krijgen. Dit kunt u doen door de liters per koe te laten stijgen of door het aantal koeien per robot te verhogen. Wel moet er natuurlijk rekening gehouden worden met verschillende criteria die vaak bedrijfspecifiek zijn.

 

Daarom heeft Vanden Avenne een robotanalyse om aan bovenstaande doelen te kunnen meewerken.

 

Uit de data van de melkrobot kunt u enorm veel cijfers halen die worden vertaald in het programma van de robotanalyse. Dit rapport wordt dan samen met de melkveehouder besproken.

 

Zo kunt u aan de hand van die cijfers bijsturen en/of verbeteren waar nodig.

 

Hieronder vindt u een voorbeeld van een samenvatting van een robotanalyse:

 

R O B O T A N A L Y S E

 

De resultaten kunnen ook in een grafiek worden weergegeven. Dit geeft dan dikwijls een beter globaal overzicht:

 

G R A F I E K     M E L K P R O D U C T I E

 

Voor meer vragen kunt u steeds contact opnemen met onze rundveespecialisten.