LijnVDA-rechts

Hittestress bij varkens

Opgemaakt door Kristien Vanbelleghem, bedrijfsadviseur varkens, specialisatie zeugenhouderij.

 

 

De voorbije weken kregen we al enkele warem dagen. Ook komende dagen beloven nog warmer te worden. Ideaal barbecueweer dus.

 

Dat mooie weer heeft echter ook een keerzijde. Onderzoekers van Wageningen Livestock Research waarschuwen voor sterk teruglopende technische resultaten als gevolg van hittestress.

 

Tijd dus om actie te ondernemen zodat u uw dieren kunt beschermen tegen al te hoog oplopende temperaturen.

 

10 TIPS OM HITTESTRESS BIJ UW DIEREN TE VOORKOMEN

 

1. Verwijder vuil van luchtinlaten, ventilatoren en luchtwassers zodat de maximum debieten wel degelijk gehaald worden. 

 

Kijk de instelling van de klimaat regelkast na. Onze klimaatspecialist, Pieter Delva, helpt u met de juiste instelling. Aarzel niet om zijn advies in te winnen.

 

2. Herstel loszittende dakisolatie.
Zo vermijdt u dat er warme leklucht de stal binnen komt. De temperatuur tussen de golfplaten en de isolatie kan oplopen tot 60°C.

 

3. Kalk ramen wit.
Zo valt er geen direct zonlicht op uw dieren.

 

4. Loopt de temperatuur toch nog fel op, dan kan een beregeningsinstallatie op het dak enkele graden verkoeling geven.

 

5. Controleer het debiet van de drinknippels.
Bij heet weer daalt de lichaamstemperatuur als dieren meer kunnen drinken

 

6. Voeder drachtige zeugen en vleesvarkens liefst voor 6u 's morgens.
Ook in de kraamstal kunt u beter de eerste voerbeurt voor 6u verstrekken. De zogende zeugen krijgen meerdere kleine porties per dag. De grootste portie krijgen ze 's morgens.

 

7. Laat je leiden door het liggedrag van de biggen.
Schakel lampen tijdig uit. Zet indien nodig de vloerverwarming lager.

 

8. Vermijdt extra stress.
Indien mogelijk stel vaccinaties, behandelingen of het verhokken van dieren even uit. Kan dat niet, doe het dan voor 6u 's morgens.

 

9. Besproei de drachtige zeugen en vleesvarkens met water.

Door verdamping van het water op hun huid, kunnen de dieren extra warmte kwijt.

 

10. Plaats een vernevelingsinstallatie voor de luchtinlaat.

Fijne nevel op hoge druk (70 bar) wordt direct opgenomen door de stallucht. Een goede uitvoering van het systeem kan de binnenkomende lucht met 8°C verlagen. Aangezien de stallucht veel droger wordt bij een hoge temperatuur, mag de luchtvochtigheid gerust wat verhogen.

 

VANDEN AVENNE WENST U EEN AANGENAME ZOMER TOE !