LijnVDA-rechts

Einde hittegolf (of zomer)

Opgemaakt door Bart De Bock, dierenarts bij Vanden Avenne-Ooigem nv

 

Heb ook jij de klimaatregeling in de stal aangepast omwille van extreme zomertemperaturen ? 

 

Zo ja, denk er dan ook tijdig aan (of plan, bv een wekelijkse rappel om te zien of het nog nodig is) om deze correcties weer terug te zetten zodra de extreme omstandigheden voorbij zijn.

 

Bij een goed ingestelde automatische klimaatregeling, is er in principe niet echt een bijsturing nodig tussen de seizoenen.  Om het comfort voor de varkens op peil te houden (lees: hittestress te vermijden), zijn correcties op de standaardsituatie toch soms nodig, bv. omwille van een hittegolf met hoge nachtelijke temperaturen. 

 

De THI (temperature-humidiy-index) is een maat om het risico op hittestress bij varkens in te schatten.  Deze index wordt bepaald door de combinatie van omgevingstemperatuur en relatieve vochtigheid volgens de formule: (1,8 X temp. + 32) - ((0,55 - 0,0055 X %RV) X (1,8 X temp. - 26)).  Een index hoger dan 74 wordt als hittestress beschouwd.

 

 

Mogelijk genomen maatregelen :

 

  • Extra luchtinlaat voorzien door deuren of nood-inlaatopeningen te hebben geopend;
  • Bandbreedte verlaagd;
  • Maximum ventilatiedebiet verhoogd

Als je deze aanpassingen via correcties op de standaard-instellingen deed, is het gewoon een kwestie van deze correcties weer te verwijderen (of eventueel in stappen af te bouwen).  In het andere geval zijn hopelijk de standaard-instellingen nog terug te vinden, …

 

Van zodra de extreme periode voorbij is, zakken de temperaturen ’s nachts weer dieper.  Dan ontstaat het risico op tocht, en dat willen we ‘te allen prijze’ vermijden.  Vanaf dan is het dus gewenst om weer naar de standaardsituatie terug te keren voor de klimaatregeling, ook al is het misschien nog zomer. 

 

Heb je dus correcties uitgevoerd, draai deze aanpassingen dan zeker tijdig terug.  Zo voorkom je luchtweginfecties (APP) en kannibalisme (staartbijten).