LijnVDA-rechts

Correct uitkuilmanagement

CORRECT UITKUILMANAGEMENT VAN RUWVOEDERS IS SUPER BELANGRIJK

 

Nieuwsbrief opgesteld door Koen Timmermans, rundvee specialist bij Vanden Avenne-Ooigem.

 

Alleen met correct uitkuilen houden we gezonde koeien.

 

Bij het uitkuilen van ruwvoer of natte bijproducten moet eerst worden gecontroleerd of de kuil broeit en of er schimmel aanwezig is.

 

Dit voer moet dan eerst worden opgeruimd en kan niet voor de koeien gebruikt worden. Bijvoorbeeld, de blauwe schimmelbollen in maïskuil kunnen penicilline-vorming geven en die zorgen dan voor een verstoren van de pensflora.

 

Daarom is het “management” van het snijvlak van de maïs- en graskuil zo belangrijk.

 

Een zo klein mogelijk snijvlak, het snijvlak na voeren afdekken en altijd zorgen voor verzwaring op de folierand op de kuil zodat er minder zuurstof en regenwater in de kuil kan, zal er voor zorgen dat er geen broei in de kuil komt.

 

Naast zandslurven, banden of een zandlaag kunnen ook de volgende zelfbedachte oplossingen zorgen voor puntbelasting boven het snijvlak: rioolbuizen die met beton zijn gevuld of bigbags die gevuld zijn met zand (zie foto’s, bron Elite maart-april 2021). Deze kunnen gemakkelijk met de lepels van een shovel of verreiker verlegd worden.

 

Alleen smakelijk en fris voer wordt graag gegeten door koeien wat kan leiden tot een maximale droge stof opname. Daarom moet het losse voer na elke voerbeurt voor de kuil worden opgeruimd.

 

Samenvattend kunnen we zeggen dat een goed geslaagde kuil in combinatie met een keurig uitkuil- en voermanagement de beste preventie is tegen voerstoornissen en een matige melkproductie.