LijnVDA-rechts

Builenbrand i/d maïskuil

Nieuwsbrief opgesteld door Wim Maes, vertegenwoordiger Rundvee bij Vanden Avenne-Ooigem

 

U wordt misschien dagelijks herinnerd aan de maïskuil : die zwarte streep in de kuil ! Builenbrand in de kuil doordat vorig  jaar verscheidene van onze maïspercelen met weinig of veel builenbrand te kampen hadden.

 

Bent u zeker dat het builenbrand was ? Er bestaat ook zoiets als kopbrand maar dit komt in onze regio’s (nog) minder voor.

 

Kopbrand is wel een hardnekkigere schimmelinfectie dan builenbrand. Bij  builenbrand gebeurt de infectie van de maïsplant tijdens het groeiseizoen en voornamelijk tijdens stressomstandigheden, terwijl bij kopbrand de infectie reeds gebeurt van bij de start door opname van schimmelsporen via de wortels.

 

Wat doen we daar nu mee ?

 

1. In de eerste plaats: wat met de bestaande kuilen ?

 

 • Hebt u de percelen met builenbrand verdeeld over de ganse kuil ; dan hebt u er goed aan gedaan om op die manier de impact te spreiden. Hebt u daarentegen  die percelen met builenbrand apart in een kuil gestoken; geef die niet zuiver aan uw dieren maar probeer die te mengen met goede maiskuil.
 • Men beschouwt  builenbrand in de maïskuil  op korte termijn niet direct als een probleem voor uw rundvee, op langere termijn aan hogere dosissen zijn de gevolgen minder bekend.
 • Optimaliseer de penswerking om negatieve gevolgen zo goed mogelijk op te vangen.
 • Wat zeker een feit is in deze kuilen,  is dat deze kuilen minder zetmeel bevatten : een analyse van de maïskuil is zeker op zijn plaats. Hiermee kan het rantsoen ook gericht bijgestuurd worden. Vanden Avenne kan snel het gepaste advies geven omdat de analyses gebeuren in ons eigen labo met de nieuwste apparatuur. Vanden Avenne  beschikt ook over een assortiment producten om deze bijsturingen correct te kunnen uitvoeren.
 • Ook een opvallend fenomeen : de densiteit van die kuilen is dikwijls lager dan gewoonlijk waardoor uw kuil sneller “opschuift” dan gepland; ondanks een zorgvuldige ruwvoederplanning kunt u toch nog met een ruwvoedertekort geconfronteerd worden ; herbekijk uw ruwvoedersituatie om tijdig te kunnen anticiperen op voedertekorten.

 

2. Planning van het aankomende seizoen

 

 • Om het risico op builenbrand en kopbrand te reduceren is in de eerste plaats de toestand van uw grond van primordiaal belang.  Een grondanalyse brengt veel bruikbare informatie : gebruik die informatie. Breng in de eerste plaats de pH van uw grond in orde en werk aan een hoger koolstofgehalte. Dit is goed voor uw grond, uw gewas, uw portefeuille , het milieu en het klimaat !
 • Vruchtafwisseling is natuurlijk ook voor de maïsteelt een niet te onderschatten voordeel.
 • Sommige maïsrassen zijn minder gevoelig of resistent tegen kopbrand, builenbrand; bespreek dit met uw zaadleverancier.
 • Bij ruwvoedertekort (zetmeeltekort) is het aan te raden van enkele percelen  (zeer) vroege maïs te telen zodat u al een maand vroeger aan een nieuwe maïskuil kunt beginnen voederen.
 • Of misschien zijn alternatieven, als GPS of Sorghum telen,  een manier om uw voorraden aan te vullen een oplossing.
 • Bij ruwvoeder-zetmeel-tekorten kunnen we, in afwachting van het nieuwe seizoen, die periode best overbruggen met productmengingen op maat van uw bedrijf.

Voor een bedrijfsspecifiek advies kunt u steeds contact opnemen met een van onze rundveespecialisten.