LijnVDA-rechts

BRONST- & DEKMANAGEMENT

BRONST- EN DEKMANAGEMENT VRAGEN EXTRA AANDACHT IN HET NAJAAR

 

Nieuwsbrief opgesteld door Kristien Vanbelleghem, bedrijfsadviseur varkens, specialisatie zeugenhouderij bij Vanden Avenne-Ooigem

 

Hebt u ook al zoveel haar gezien tussen de boxen of in de groepshuisvesting ?

 

Een bewijs dat uw zeugen zich klaar maken voor het najaar. Voor bronst en dracht komt er een moeilijke periode aan. De natuur vindt het namelijk niet logisch dat er biggen moeten groot gebracht worden in de koude wintermaanden. Ze beschermt zichzelf met een minder goede vruchtbaarheid in het najaar. Net daarom moet u er vanaf augustus extra aandacht aan besteden.

 

Hét belangrijkste: een goede zoekbeer !

 

 • Geef de zeugen direct na het spenen beercontact. Dit is vooral belangrijk voor de zeugen die pas op dag zes of zelfs later zouden staan. Zo kunt u de bronst van deze lastige zeugen iets vervroegen.
   
 • Een goede zoekbeer is minstens tien maand oud, stinkt, zevert en “praat” constant tegen de zeugen. Vervang oude, luie beren op tijd (foto 1: de stoffen waar de zeugen op reageren, bevinden zich in het speeksel van de beer).
   
 • Om gewenning te voorkomen, huisvest u de beren het best buiten de dekafdeling.
   
 • Kies voor korte contacten aan de koppen van de zeugen. Zorg dat er neuscontact mogelijk is tussen de zeugen en de zoekbeer.
   
 • Gebruik dekpoortjes om de beer voor 4 à 5 zeugen te fixeren. Het is zeer belangrijk dat ze hem horen, zien en ruiken (foto 2: dekpoortjes in de dekstal).
   
 • Wissel de zoekberen af. Dit geeft een extra stimulans. Indien de hokuitrusting het mogelijk maakt, kunt u twee zoekberen na elkaar in de gang voor de zeugen steken. Zo houden ze elkaar alert. Hier is jaloezie inderdaad een schone deugd !
   
 • Laat uw zoekberen regelmatig dekken op een te verkopen zeug. Het spreekwoord ‘kijken mag, aankomen niet’, is niet van toepassing voor uw zoekberen. Zo vermijdt u dat u de zeugen op een goede dag terug zelf moet uitzoeken.
   
 • Denk eraan dat een gelt soms niet staat uit schrik voor de beer, ook al is ze bronstig. Heb wat extra geduld met deze zeugen die nog alles moeten leren en ondervinden. Schenk er extra aandacht aan als de beer al voorbij is. U zult zien dat ze u vaak belonen met een prachtige sta-reflex.
   
 • In uiterste nood of als extra stimulans kunt u beroep doen op een cd met beergeluiden en beersprays. Het contact met een goede zoekbeer heeft echter altijd de voorkeur.

LANGE DAGEN / KORTE NACHTEN

 

 • Zorg er voor dat uw zeugen denken dat het zomer is. Dat betekent lange dagen en korte nachten. Een timer op uw lichtinstallatie kan wonderen doen. Geef de dekafdeling licht van zes uur ’s morgens tot tien uur ’s avonds. Houdt ook dit lichtregime aan in de drachtstal. Zo voorkomt u najaarsverwerpingen.
   
 • Er wordt liefst 120 lux gemeten boven de koppen van de zeugen. Maak indien nodig uw TL lampen schoon. Eén lamp per drie dekboxen volstaat om deze lichtsterkte te halen (foto 3: TL lampen boven de koppen in de dekstal).
   
 • Tegenwoordig wordt er meer en meer overgeschakeld op ledverlichting.
   
 • Het is wel belangrijk dat de zeugen ‘een korte nacht’ krijgen. Constant het licht laten branden, geeft geen extra stimulatie.

flush met bronstvoer

 

 • Flush uw zeugen met een aangepast voer. Dat betekent dat u de zeugen in feite ad lib mag voederen. In de praktijk komt dat meestal overeen met ongeveer 3,5 à 4 kilo per zeug per dag de eerste drie dagen na spenen. Vanaf het moment dat de zeugen bronstig worden, gaan ze vanzelf minder opnemen.
   
 • Let wel, de zeugen moeten wel actief blijven. Als u ze teveel voert, worden ze lui en reageren ze niet meer op de zoekbeer. Dat maakt het niet gemakkelijk om bronstige zeugen te detecteren. Verminder de voergift in dat geval met een halve kilo.
   
 • Vooral bij voedergoten moet u aandacht besteden aan de bereikbaarheid van drinkwater. Zeugen die bronstig worden, laten hun voer staan, waardoor de buurvrouw geen water krijgt. Net na spenen is het enorm belangrijk dat het metabolisme voldoende gespoeld wordt om zijn afvalstoffen kwijt te geraken.
   
 • Heel wat mensen gebruiken met succes VDA Bronst 438. Dit is een suikerrijk mineralen mengsel, aangevuld met betacaroteen. U geeft het on top op het voer 3 à 5 dagen voor spenen en tussen spenen en dekken. 150g/z/d volstaat.
   
 • Vergeet de gelten niet. Zij krijgen VDA bronst de laatste 5 dagen van de regumate periode. Als u stopt met regumate voedert u VDA bronst gewoon verder tot dekken.
   
 • Als u over aparte silo’s beschikt, kan u Zeugen Lacto 2de fase Bronst 465 gebruiken. Dit voer is zowel in korrel als meel beschikbaar.

  Ideaal is om er drie à vijf dagen voor spenen mee te starten in de kraamstal. U geeft dit voer door tot dekken.

  Indien mogelijk krijgen ook de jonge zeugen dit voor de laatste 5d van de regumate en daarna tot dekken.

  Bij vier- en vijfwekensystemen kunt u het voederen tot de silo leeg is. U mag het gerust nog enkele dagen na dekken verstrekken, dat kan zeker geen kwaad.

  Is het bij u praktisch niet haalbaar om op deze manier te werken, dan start u er mee na spenen. U geeft het tot alle zeugen gedekt zijn. Denk eraan dat u dan vijf nuttige stimulatiedagen in de kraamstal verloren bent.

  Onze Zeugen Lacto 2de fase Bronst 465 laat de follikels zeer gelijkmatig uitgroeien. Dat is vooral belangrijk bij grote nesten. U krijgt meer garantie voor een uniforme toom. De uniformiteit wordt immers begin dracht bepaald (foto 4: ongelijke embryo’s op 28d dracht).

  Bovendien stijgt het aantal levend geboren biggen. Bij jonge en eerste worpszeugen is dit effect zeer uitgesproken. Maar ook de meerdere worpszeugen doen er nog voordeel bij.

  Met de Zeugen Lacto 2de fase Bronst 465 worden uw zeugen ook korter op elkaar bronstig. Dat is van belang wanneer u op drie weken speent. Daar ongeveer negentig procent van de zeugen op twee dagen gedekt zijn, werpen ze minder gespreid. Speent u op drie weken leeftijd, dan zuigen uw biggen net die paar dagen extra die zo belangrijk zijn voor een vlotte start na spenen.

  Ook de zeugen krijgen zo voldoende hersteltijd om een nieuwe cyclus te starten.

Wenst u meer details, neem dan gerust contact op met één van onze vertegenwoordigers. U vindt de nodige contactgegevens op deze site.

 

 

Het varkensteam van Vanden Avenne wenst u in elk geval een vruchtbaar najaar! (foto 5)