LijnVDA-rechts

nieuwe-kaart-gebiedstypes-2023

Nieuwe kaart gebiedstypes 2023

​​Sinds de start van het zesde mestactieplan (MAP 6) in 2019 is Vlaanderen ingedeeld in vier gebiedstypes (0, 1, 2 en 3). In die gebiedstypes gelden verschillende gebiedsgerichte maatregelen om de waterkwaliteit in het landbouwgebied te verbeteren. Gebiedstype 0 is weggelegd voor de gebieden met een goede waterkwaliteit. Gebiedstypes 2 en 3 zijn het verst verwijderd van een goede waterkwaliteit. Daar gelden strengere maatregelen. MAP 6 voorziet in een tweejaarlijkse herziening van de gebiedstype-indeling op basis van de recentste nitraatmetingen in het oppervlakte- en grondwater in landbouwgebied, uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. Zo werd de kaart terug herzien vanaf 2023.

 

Extra info vindt u hier.

 

Hieronder ziet u in welke afstroomzones het gebiedstype wijzigt:

 

 

Hieronder vindt u de kaart terug die geldig was in 2021 en 2022 en de nieuwe kaart vanaf 2023:

 

Voor uw induviduele percelen kunt u de verschuiving van gebiedtypes raadplegen via mestbankloket, onder “gronden – bemestingsnormen”. Als u dan de laatste versie raadpleegt (klikken op de datum van december 2022 in kolom rapportdatum), kunt u het vorige en het nieuwe gebiedstype raadplegen (zie hieronder):

 

 

Hieronder vindt u de belangrijkste gevolgen van de indeling in gebiedstypes:

 

Aandachtspunten 2023