LijnVDA-rechts

vanggewassen-en-nateelten-volgens-map-6

Vanggewassen en nateelten volgens MAP 6

Het inzaaien van een vanggewas is een goede praktijk om de uitspoeling van nutriënten naar het oppervlakte- en grondwater te verminderen. Het Mestdecreet verplicht sommige bedrijven om op bepaalde percelen of na sommige teelten een vanggewas in te zaaien.

 

Via onderstaande fiche vindt u alvast de nodige toelichting:

 

FICHE VANGGEWAS