LijnVDA-rechts

pre-ecoregelingen-2022-misschien-iets-voor-u

Pre-ecoregelingen 2022: misschien iets voor u ?

In 2022 zijn er 5 nieuwe “beheersovereenkomsten” in voege die een gunstig effect hebben op milieu, klimaat of biodiversiteit. Het zijn éénjarige engagementen. Vanaf 2023, bij de start van het nieuw globaal landbouwbeleid, zullen die verder uitgerold worden tot (meerjarige) ecoregelingen.

 

Deze pre-ecoregelingen moeten aangevraagd worden in de verzamelaanvraag 2022.

 

Het loont alvast de moeite om eens na te gaan of er iets tussen zit dat u kan integreren in uw bedrijfsvoering.

 

Zo kan u o.a. steun ontvangen indien u gebruikt maakt van automatische aansturing van landbouwmachines via GPS, zoals bij gebruik van bestrijdingsmiddelen of kunstmeststrooier. Dit ter voorkoming van overlapping. Dit kan met eigen machines of door loonwerker uitgevoerd worden.

 

Aan elke maatregel is een bepaalde steun voorzien, met bijhorende voorwaarden. Lees daarom de fiche van de maatregel zorgvuldig na.

 

Meer info