LijnVDA-rechts.png

nitraatresidu-najaar-2019

Nitraatresidu najaar 2019

Als er nitraatresidu controle moet uitgevoerd worden op uw bedrijf, krijgt u hiervan bericht in de  2de helft van september van de VLM. Via mestbankloket kunt u dan uw te bemonsteren percelen raadplegen.

 

Daar de focus en niet-focusgebieden niet meer bestaan, is er een nieuwe tabel ontworpen door de VLM.

 

De nieuwe drempelwaarden zijn afhankelijk waar uw perceel gelegen zijn. Percelen in gebiedstype 2 en 3 (oranje en rood) hebben een lagere drempelwaarde dan percelen gelegen in gebiedstype 0 en 1 (groen of oranje).

 

TABEL NITRAATRESIDU DREMPELWAARDEN 2019