LijnVDA-rechts

kunstmestregister-2022-in-welke-termijn-invullen

Kunstmestregister 2022: in welke termijn invullen?

Hebt u geen vrijstelling gebiedsgerichte maatregelen ?

 

  • Uw verhandelingen moeten ten laatste de 15de dag na de feiten geregistreerd zijn op het Mestbankloket.
  • U moet uw gebruik ten laatste de 7de dag na de feiten registreren op het Mestbankloket.
  • Onder bepaalde voorwaarden hebt u tijd tot de 30ste dag na de feiten om jouw verhandelingen en gebruik van kunstmest te registreren op het Mestbankloket. U moet dan tegelijk aan de volgende drie voorwaarden voldoen :
  1. U noteert binnen de 7 dagen de feiten in een papieren register of in een eigen digitaal systeem. 
  2. Uw bedrijf teelt de volgende teelten niet op volle grond: sierteelt, boomkweek, groenten van groep I of groep II of aardbeien. 
  3. U hebt op geen enkel moment in het jaar meer dan 5 ha in gebruik.

Hebt u wel een vrijstelling ?

 

Wanneer uw bedrijf beschikt over een vrijstelling van gebiedsgerichte maatregelen, hebt u tijd tot het einde van de maand die volgt op de maand van de feiten om uw verhandeling of gebruik te registreren. Bovendien mag u dan de hoeveelheid kunstmest die u hebt gebruikt, optellen per meststof, per perceel en per maand (in plaats van per dag). Uw verhandelingen moet u wel per verhandeling registreren. Elke landbouwer kan die vrijstelling aanvragen. Een vrijstelling kan u bekomen naar een positieve bedrijfsevaluatie nitraatresidu.

 

Meer info