LijnVDA-rechts

gebiedstypes-map-6-wijzigingen-vanaf-2021

Gebiedstypes MAP 6: wijzigingen vanaf 2021

In het nieuwe mestactieplan, MAP 6, werd afgestapt van focus- en niet-focusgebieden. In de plaats hiervan wordt gewerkt met gebiedstypes, op basis van de gemiddelde nitraatconcentraties in de afstroomgebieden.

 

Zo zijn er 4 gebiedstypes:

Gebiedstype 0 (groen) scoort het best de laatste jaren, terwijl gebiedstype 3 (rood) het slechtst scoort. Op basis van het gebiedstype wordt het mestbeleid in de bepaalde zones uitgewerkt.

 

Op basis van de recentste nitraatmetingen wordt deze kaart om de 2 jaar herzien. De nieuwe kaart met gebiedstypes zal gelden voor de periode 2021-2022. Op de kaart wijzigingen vanaf 2021 kunt u zien of uw gebied gelijk gebleven, verbeterd of verslechterd is.

 

Daar in ieder gebied bepaalde maatregelen van toepassing zijn kan dit een invloed hebben op uw bedrijfsvoering, zoals verplichting areaal vanggewassen, werkzame stikstof, gebruik AGR-GPS voor burenregeling vanaf 2021.

 

Gebiedstypes 2019-2020

 

Gebiedstypes 2021-2022

 

Wijzigingen vanaf 2021