LijnVDA-rechts

fosfaatklasse-vanaf-2018-aanvragen-via-snapp

Fosfaatklasse, vanaf 2018 aanvragen via SNapp

De fosfaatbemestingsnormen worden in 4 verschillende klassen uitgesplitst, i.f.v. van de fosfaatbeschikbaarheid in de bodem (te bepalen via grondanalyse).

 

De standaardnorm (zonder analyse) is klasse 3 voor 2015 en 2016. Vanaf 2017 is de standaardnorm klasse 4.

 

Bij een lage fosfaatbeschikbaarheid (te bepalen via analyse) zal u een hogere fosforbemesting mogen toepassen dan de standaardnorm. Reeds doorgegeven percelen vindt u terug op het mestbankloket onder staalnames / bodem / fosfaat.

 

Analyse is 5 jaar geldig. Een analyse van voorbeeld 2014 telt nog tem 2019. Als analyse "vervalt", zakt perceel met één klasse.

 

Voor analyses genomen vanaf 2015, die aantonen dat er minder fosfor inzit dan de standaardnorm, zal een deel van de kosten voor de analyse, terugbetaald worden.

 

Nieuw vanaf 2018 is dat het aanvragen van fosfaatstalen verplicht via SNapp moet gebeuren, anders worden de resultaten niet aanvaard. SNapp staat voor "staalname applicatie" en is terug te vinden via het mestbankloket.

 

Hier vindt u de handleiding van SNapp.