LijnVDA-rechts.png

focusgebied-2018

Focusgebied 2018

Voor 2018 werd 238.168 ha van het landbouwareaal als focusgebied aangeduid. Daarvan ligt 29.805 ha landbouwgrond in gebieden die in 2018 voor het eerst afgebakend worden als focusgebied. Anderzijds zijn er ook een aantal gebieden, goed voor een landbouwareaal van 14.750 ha, die in 2017 nog in focusgebied lagen maar dit jaar niet meer. Die gebieden hebben de bonus die ze vorig jaar opgebouwd hadden, verzilverd. Binnen het focusgebied 2018 is er een areaal van 25.802 ha dat een bonus opgebouwd heeft. Als er het volgende winterjaar in die gebieden geen overschrijdingen zijn in het oppervlaktewater en als de evolutie van het grondwater gunstig blijft, kunnen die gebieden in 2018 niet-focusgebied worden.

 

Overzichtskaart Vlaanderen - bonus