LijnVDA-rechts

derogatie-2022

Derogatie 2022

Indien u derogatie wenst toe te passen op uw bedrijf in 2022, moest u vóór 15 februari 2022 een aanvraag doen via het mestbankloket. Daarna kunt u de percelen aanduiden via de verzamelaanvraag (tegen 30 april 2022).

 

Derogatie laat toe dat bedrijven meer dierlijke mest kunnen opbrengen dan de maximale bemestingsnorm van 170 kg N/ha, weliswaar onder strikte voorwaarden.

 

In de brochure derogatievoorwaarden 2022 vindt u informatie over de:

  • voorwaarden om een aanvraag in te dienen (aanvraag, uitgesloten percelen, uitgesloten bedrijven, derogatieteelten, administratieve controle aangevraagde derogatie)
  • na te leven derogatievoorwaarden (teelten, mestsoorten, bemesting, graslandbeheer, mest- en bodemanalyses en bemestingsplan)
  • gevolgen bij het niet naleven van de voorwaarden
  • overzicht bemestingsnormen derogatie (dierlijke mest)

Opgelet!

De verplichte bodemstalen voor stikstof en fosfaat moeten steeds aangevraagd worden via SNapp. Hierrond gebeurden eerder al veel fouten. Bekijk dus zeker de handleiding voor het aanvragen voor bodemstalen in het kader van derogatie om uw bodemstalen correct aan te vragen. 

 

Hieronder  vindt u alvast een overzicht van het aantal te nemen stalen en tegen wanneer.