LijnVDA-rechts

derogatie-2021

Derogatie 2021

Indien u derogatie wenst toe te passen op uw bedrijf in 2021, moest u vóór 15 februari 2021 een aanvraag doen via het mestbankloket. Daarna kunt u de percelen aanduiden via de verzamelaanvraag (tegen 30 april 2021).

 

Derogatie laat toe dat bedrijven meer dierlijke mest kunnen opbrengen dan de maximale bemestingsnorm van 170 kg N/ha, weliswaar onder strikte voorwaarden.

 

In de brochure derogatievoorwaarden 2021 vindt u informatie over de:

  • voorwaarden om een aanvraag in te dienen (aanvraag, uitgesloten percelen, uitgesloten bedrijven, derogatieteelten, administratieve controle aangevraagde derogatie)
  • na te leven derogatievoorwaarden (teelten, mestsoorten, bemesting, graslandbeheer, mest- en bodemanalyses en bemestingsplan)
  • gevolgen bij het niet naleven van de voorwaarden
  • overzicht bemestingsnormen derogatie (dierlijke mest)