LijnVDA-rechts.png

derogatie-2019

Derogatie 2019

Vanaf heden tot 14 juli 2019 kunt u derogatie aanvragen via het mestbankloket. Daarnaast moet u de percelen waar u derogatie wenst toe te passen aanduiden via de verzamelaanvraag. Sommigen hebben dit reeds gedaan in het voorjaar. Wijzigingen en aanvullingen kunnen nog tot 14 juli 2019.

 

Derogatie laat toe dat bedrijven meer dierlijke mest kunnen opbrengen dan de maximale bemestingsnorm van 170 kg N/ha, weliswaar onder strikte voorwaarden.

 

In de brochure derogatievoorwaarden 2019 vindt u informatie over de:

  • voorwaarden om een aanvraag in te dienen (aanvraag, uitgesloten percelen, uitgesloten bedrijven, derogatieteelten, administratieve controle aangevraagde derogatie)
  • na te leven derogatievoorwaarden (teelten, mestsoorten, bemesting, graslandbeheer, mest- en bodemanalyses en bemestingsplan)
  • gevolgen bij het niet naleven van de voorwaarden
  • bezwaarmogelijkheden tegen (gedeeltelijke) afkeuring en sanctie van derogatie
  • overzicht bemestingsnormen derogatie