LijnVDA-rechts.png

derogatie-2018

Derogatie 2018

Nadat u voor 15/02/2018 derogatie hebt aangevraagd via het mestbankloket, moet u de percelen aanduiden in uw verzamelaanvraag 2018.

 

Derogatie laat toe dat bedrijven meer dierlijke mest kunnen opbrengen dan de maximale bemestingsnorm van 170 kg N/ha, weliswaar onder strikte voorwaarden.

 

In de brochure derogatievoorwaarden 2018 vindt u informatie over de:

  • voorwaarden om een aanvraag in te dienen (aanvraag, uitgesloten percelen, uitgesloten bedrijven, derogatieteelten, administratieve controle aangevraagde derogatie)
  • na te leven derogatievoorwaarden (teelten, mestsoorten, bemesting, graslandbeheer, mest- en bodemanalyses en bemestingsplan)
  • gevolgen bij het niet naleven van de voorwaarden
  • bezwaarmogelijkheden tegen (gedeeltelijke) afkeuring en sanctie van derogatie
  • overzicht bemestingsnormen derogatie