LijnVDA-rechts.png

burenregeling-met-agr-gps-in-2020

Burenregeling met AGR-GPS in 2020 ?

In MAP 6 geldt een nieuwe verplichting van AGR-GPS voor het vervoer met burenregeling van vloeibare dierlijke mest naar een afnemer die percelen landbouwgrond heeft in gebiedstype 2 of gebiedstype 3. Om aan die verplichting te voldoen, moet de partij die de mest vervoert, dat is altijd de aanbieder of afnemer van de mest, gebruikmaken van een AGR-GPS-app op de smartphone.

 

Als uw burenregeling overeenkomt met de afnemer is het dus van belang dat u navraagt of de afnemer percelen heeft in gebiedstype 2 (oranje) of gebiedstype 3 (rood).

 

Als dit zo is, geld de AGR-GPS verplichting ook naar percelen van dezelfde afnemer in gebiedstype 0 (groen) of gebiedstype 1 (geel).

 

Momenteel werkt de Vlaamse Regering nadere regels uit over deze nieuwe maatregel. Zodra daarover een beslissing genomen is, zal de Mestbank duidelijk maken aan welke vereisten de vervoerder moet voldoen.


Bovenstaande regeling geld vanaf 1 augustus 2020. Tot dan kan dit vervoer nog zonder AGR-GPS.

 

De aanbieder en de afnemer van de burenregeling moeten goede afspraken maken wie de mest vervoert en wie dus in de toekomst gebruik moet maken van de AGR-GPS-app.

 

MEER INFO VINDT U HIER !