LijnVDA-rechts.png

belangrijke-aangiftes-voorjaar-2018

Belangrijke aangiftes voorjaar 2018

MESTBANKAANGIFTE

Sedert 08/01/2018 kunt u uw mestbankaangifte productiejaar 2017 indienen via het mestbankloket. De aangifte moet binnen zijn tegen 15/03/2018.

 

WATERAANGIFTE

De heffingenaangifte van het verbruikte water 2017 moet ingediend worden via het VMM-Heffingenloket van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het loket is open vanaf 15 januari en ten laatste op 14 maart moet deze aangifte digitaal ingediend worden. Rond 20 januari krijgt iedere heffingsplichtige een brief met zijn toegangscode.

 

IMJV

GPBV-bedrijven (ook wel X-bedrijven genoemd) moeten voor 14 maart het IMJV (integraal Milieu Jaar Verslag) indienen via het online IMJV Loket. Iedere IMJV-plichtige krijgt hiervoor nog een schrijven met de gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen.

GPBV-bedrijven zijn bedrijven die meer dan 2.000 vleesvarkens > 30kg, 750 zeugen of 40.000 kippen vergund hebben.

 

DEROGATIEAANVRAAG

Derogatieaanvraag voor rundveebedrijven moet geuren voor 15 februari via het mestbankloket. De kans bestaat dat u de voorbije jaren reeds de aanvraag voor 2018 hebt ingediend. Dan moet u niets meer ondernemen. U kunt ook altijd de aangevraagde derogatie schrappen, ook voor 15 februari 2018. Hier vindt u meer info over derogatie.

 

FORFAIT OF MESTANALYSE

Per mestsoort moet er een keuze gemaakt worden of u in 2018 het gans jaar met forfait zal werken of met analyse. Dit moet gebeuren vóór het eerste transport of bij voorkeur voor 15 februari via het mestbankloket.

 

Meer info hierover vindt u via deze link

 

VERZAMELAANVRAAG

De verzamelaanvraag kan ingediend worden vanaf eind februari via het e-loket landbouw en visserij. Deze moet ingediend worden tegen 21 april 2018. Overdracht van betalingsrechten kan ook nog tot deze datum via hetzelfde loket.