LijnVDA-rechts

aantal-bodemstalen-ifv-de-randvoorwaarden

Aantal bodemstalen i.f.v. de randvoorwaarden

In het kader van de handhaving van de organische stof in de bodem, moet de landbouwer reeds langer een aantal analyseresultaten over het koolstofgehalte en de zuurtegraad van zijn percelen die geen grasland zijn of permanente bedekking hebben, kunnen voorleggen bij controle ter plaatse.

 

Het vereiste aantal analyseresultaten wordt gewijzigd: vanaf 2015 moet de landbouwer per begonnen schijf van 5 ha landbouwgrond (exclusief grasland of permanente bedekking) minstens één geldig analyseresultaat kunnen voorleggen. Het minimumaantal wordt aanvullend begrensd door het aantal percelen landbouwgrond (exclusief grasland of permanente bedekking). Vanaf 2015 blijven de analyses vijf in plaats van drie jaar geldig. De monsterneming, analyse en bijhorende landbouwkundige adviezen, moeten gebeuren door daartoe erkende laboratoria.