LijnVDA-rechts

aandachtspunten-om-correct-te-bemesten

Aandachtspunten om correct te bemesten

Op 16 februari start het nieuwe bemestingsseizoen. Voor de waterkwaliteit is het belangrijk dat wie bemest de uitrijregeling kent en correct toepast. Op basis van de meest vastgestelde inbreuken geven we een aantal bemestingstips om correct te bemesten.

 

In 2021 heeft de dienst Handhaving van de Mestbank in Vlaanderen 2496 opbrengingscontroles, 621 mestopslagen op de kopakker en 162 kunstmestcontroles uitgevoerd. De controleploegen waren vooral actief in de gebieden met een slechte waterkwaliteit, de zogenaamde VODKA-gebieden. Maar ook daarbuiten werd gecontroleerd. Bij 6% van de opbrengingscontroles, 15% van de mestopslagen op de kopakker en 7% van de kunstmestcontroles werden een of meerdere inbreuken vastgesteld. De inbreuken tonen aan welke bemestingspraktijken beter kunnen.

 

Meer info